Học viên VietBeauty Academy Đào Thu Thuỷ đoạt giải Nhì bộ môn Phun xăm thẩm mỹ, trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc

Học viên VietBeauty Academy Đào Thu Thuỷ đoạt giải Nhì bộ môn Phun xăm thẩm mỹ, trong cuộc thi lớn nhất Châu Á – ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc.


 Học viên VietBeauty Academy Đào Thu Thuỷ đoạt giải Nhì bộ môn Phun xăm thẩm mỹ, trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc
Học viên Đào Thu Thuỷ đoạt giải Nhì bộ môn Phun xăm thẩm mỹ

 Học viên VietBeauty Academy Đào Thu Thuỷ đoạt giải Nhì bộ môn Phun xăm thẩm mỹ, trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc
 Học viên VietBeauty Academy Đào Thu Thuỷ đoạt giải Nhì bộ môn Phun xăm thẩm mỹ, trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc
 Học viên VietBeauty Academy Đào Thu Thuỷ đoạt giải Nhì bộ môn Phun xăm thẩm mỹ, trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc
 Học viên VietBeauty Academy Đào Thu Thuỷ đoạt giải Nhì bộ môn Phun xăm thẩm mỹ, trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc
 Học viên VietBeauty Academy Đào Thu Thuỷ đoạt giải Nhì bộ môn Phun xăm thẩm mỹ, trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc
 Học viên VietBeauty Academy Đào Thu Thuỷ đoạt giải Nhì bộ môn Phun xăm thẩm mỹ, trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc
 Học viên VietBeauty Academy Đào Thu Thuỷ đoạt giải Nhì bộ môn Phun xăm thẩm mỹ, trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc
Học viên VietBeauty Academy Đào Thu Thuỷ đoạt giải Nhì bộ môn Phun xăm thẩm mỹ, trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc
Học viên VietBeauty Academy Đào Thu Thuỷ đoạt giải Nhì bộ môn Phun xăm thẩm mỹ, trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc
Học viên VietBeauty Academy Đào Thu Thuỷ đoạt giải Nhì bộ môn Phun xăm thẩm mỹ, trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc
Học viên VietBeauty Academy Đào Thu Thuỷ đoạt giải Nhì bộ môn Phun xăm thẩm mỹ, trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc
Học viên VietBeauty Academy Đào Thu Thuỷ đoạt giải Nhì bộ môn Phun xăm thẩm mỹ, trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc
Học viên VietBeauty Academy Đào Thu Thuỷ đoạt giải Nhì bộ môn Phun xăm thẩm mỹ, trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc
Học viên VietBeauty Academy Đào Thu Thuỷ đoạt giải Nhì bộ môn Phun xăm thẩm mỹ, trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc
Học viên VietBeauty Academy Đào Thu Thuỷ đoạt giải Nhì bộ môn Phun xăm thẩm mỹ, trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc

Em đã vượt qua hàng ngàn thí sinh đến từ nhiều quốc gia châu Á để đem lại vinh quang cho tổ quốc Việt Nam và VietBeauty Academy

BÌNH LUẬN
Xem thêm
Asia Beauty Competition 2 Luxury Cruise Ship