Hai bạn học viên của Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế VietBeauty đoạt giải 3 bộ môn PHUN THÊU THẨM MỸ trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc

Thí sinh Trần Thị Diệp & Phạm Thị Thuý Hiền đã xuất sắc vượt qua hàng ngàn thí sinh các nước để đoạt giải 3 bộ môn PHUN THÊU THẨM MỸ, mang về vinh quang cho tổ quốc Việt Nam nói chung và VietBeauty Academy nói riêng.


Hai bạn học viên của Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế VietBeauty đoạt giải 3 bộ môn PHUN THÊU THẨM MỸ trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc
Hai bạn học viên của Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế VietBeauty đoạt giải 3 bộ môn PHUN THÊU THẨM MỸ trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc
Hai bạn học viên của Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế VietBeauty đoạt giải 3 bộ môn PHUN THÊU THẨM MỸ trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc
Hai bạn học viên của Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế VietBeauty đoạt giải 3 bộ môn PHUN THÊU THẨM MỸ trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc
Hai bạn học viên của Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế VietBeauty đoạt giải 3 bộ môn PHUN THÊU THẨM MỸ trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc
Hai bạn học viên của Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế VietBeauty đoạt giải 3 bộ môn PHUN THÊU THẨM MỸ trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc
Hai bạn học viên của Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế VietBeauty đoạt giải 3 bộ môn PHUN THÊU THẨM MỸ trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc
Hai bạn học viên của Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế VietBeauty đoạt giải 3 bộ môn PHUN THÊU THẨM MỸ trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc
Hai bạn học viên của Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế VietBeauty đoạt giải 3 bộ môn PHUN THÊU THẨM MỸ trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc
Hai bạn học viên của Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế VietBeauty đoạt giải 3 bộ môn PHUN THÊU THẨM MỸ trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc
Hai bạn học viên của Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế VietBeauty đoạt giải 3 bộ môn PHUN THÊU THẨM MỸ trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc
Hai bạn học viên của Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế VietBeauty đoạt giải 3 bộ môn PHUN THÊU THẨM MỸ trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc
Hai bạn học viên của Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế VietBeauty đoạt giải 3 bộ môn PHUN THÊU THẨM MỸ trong cuộc thi lớn nhất Châu Á ASIAN BEAUTY COMPETITION 2017 tại Hạ môn Xia men Trung Quốc

BÌNH LUẬN
Xem thêm
Asia Beauty Competition 2 Luxury Cruise Ship