Tầm nhìn và sứ mệnh


 

TẦM NHÌN: Hiệp hội liên đoàn làm đẹp Châu Á Asia Beauty Association Union là một hiệp hội liên đoàn làm đẹp lớn nhất Châu Á, quy tụ thành viên của tất cả các nước Châu Á

SỨ MỆNH: Là sân chơi gắn kết giao thương tất cả các doanh nghiệp, các nghệ nhân, ngôi sao, chuyên gia trong ngành làm đẹp và thẩm mỹ. để đẩy mạnh và phát triển ngành làm đẹp Châu Á

 

SỨ MỆNH: Là sân chơi gắn kết giao thương tất cả các doanh nghiệp, các nghệ nhân, ngôi sao, chuyên gia trong ngành làm đẹp và thẩm mỹ. để đẩy mạnh và phát triển ngành làm đẹp Châu Á

BÌNH LUẬN
Asia Beauty Competition 2 Luxury Cruise Ship