Huấn luyện thành NGÔI SAO ngành làm đẹp

Hiệp hội liên đoàn làm đẹp Châu Á Asia Beauty Association Union; Tập xuyên quốc gia ngành làm đẹp Châu Á; Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế VietBeauty hợp tác để cùng huấn luyện và đào tạo các Chuyên gia trong ngành làm đẹp của các nước thành viên có thể trở thành một NGÔI SAO trong ngành làm đẹp, các NGÔI SAO này sẽ nổi tiếng khắp Chấu Á và Thế giới. Họ sẽ là tổng giám khảo, là chuyên gia đào tạo, là hình ảnh đại diện đất nước đó có thể đi chấm thi, hoặc Training chuyển giao công nghệ làm đẹp cho các nước khác.

Các NGÔI SAO trong ngành làm đẹp sẽ là những nhân tố để đẩy mạnh sự kết nối giữa các trường Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp, Trung tâm hay Học viện đào tạo của các nước với nhau.
 
Huấn luyện thành NGÔI SAO ngành làm đẹp
Huấn luyện thành NGÔI SAO ngành làm đẹp
Huấn luyện thành NGÔI SAO ngành làm đẹp

Huấn luyện thành NGÔI SAO ngành làm đẹp
Huấn luyện thành NGÔI SAO ngành làm đẹp
Huấn luyện thành NGÔI SAO ngành làm đẹp
Huấn luyện thành NGÔI SAO ngành làm đẹp
Huấn luyện thành NGÔI SAO ngành làm đẹp
Huấn luyện thành NGÔI SAO ngành làm đẹp
Huấn luyện thành NGÔI SAO ngành làm đẹp
Huấn luyện thành NGÔI SAO ngành làm đẹp

BÌNH LUẬN
Asia Beauty Competition 2 Luxury Cruise Ship