Học hệ CAO ĐẲNG chuyên ngành làm đẹp

Hiệp hội liên đoàn làm đẹp Châu Á Asia Beauty Association Union là cầu nối cho các bạn trẻ muốn theo học các hệ Cao Đẳng hay Đại Học về ngành làm đẹp và thẩm mỹ tại Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaisia...để có thể tiếp cận những kiến thức công nghệ mới và các quy chuẩn về nghề của các nước tiến tiến, đồng thời mở ra cơ hội nghề nghiệp với thu nhập cao tại các nước trên.

Hiệp hội liên đoàn làm đẹp Châu Á Asia Beauty Association Union
ký kết hợp tác với Đại học University of Kaohsiung, để mở rộng các chương trình đào tạo liên thông lên Đại học Thẩm mỹ tại Đài Loan. Đây là cơ hội cho các bạn trẻ muốn theo học hệ Đại Học chuyên ngành về Thẩm mỹ và làm đẹp tại Đài Loan.
 
Liên đoàn làm đẹp Châu Á ký kết hợp tác với Đại học University of Kaohsiung
Liên đoàn làm đẹp Châu Á ký kết hợp tác với Đại học University of Kaohsiung
Liên đoàn làm đẹp Châu Á ký kết hợp tác với Đại học University of Kaohsiung
Liên đoàn làm đẹp Châu Á ký kết hợp tác với Đại học University of Kaohsiung
Liên đoàn làm đẹp Châu Á ký kết hợp tác với Đại học University of Kaohsiung
Liên đoàn làm đẹp Châu Á ký kết hợp tác với Đại học University of Kaohsiung
Liên đoàn làm đẹp Châu Á ký kết hợp tác với Đại học University of Kaohsiung
Liên đoàn làm đẹp Châu Á ký kết hợp tác với Đại học University of Kaohsiung
Liên đoàn làm đẹp Châu Á ký kết hợp tác với Đại học University of Kaohsiung

BÌNH LUẬN
Asia Beauty Competition 2 Luxury Cruise Ship