Liên đoàn làm đẹp Châu Á ký kết hợp tác với Đại học University of Kaohsiung

Hiệp hội liên đoàn làm đẹp Châu Á Asia Beauty Association Union ký kết hợp tác với Đại học University of Kaohsiung, để mở rộng các chương trình đào tạo liên thông lên Đại học Thẩm mỹ tại Đài Loan. 
 
Liên đoàn làm đẹp Châu Á ký kết hợp tác với Đại học University of Kaohsiung
Liên đoàn làm đẹp Châu Á ký kết hợp tác với Đại học University of Kaohsiung
Liên đoàn làm đẹp Châu Á ký kết hợp tác với Đại học University of Kaohsiung
Liên đoàn làm đẹp Châu Á ký kết hợp tác với Đại học University of Kaohsiung
Liên đoàn làm đẹp Châu Á ký kết hợp tác với Đại học University of Kaohsiung
Liên đoàn làm đẹp Châu Á ký kết hợp tác với Đại học University of Kaohsiung
Liên đoàn làm đẹp Châu Á ký kết hợp tác với Đại học University of Kaohsiung
Liên đoàn làm đẹp Châu Á ký kết hợp tác với Đại học University of Kaohsiung
Liên đoàn làm đẹp Châu Á ký kết hợp tác với Đại học University of Kaohsiung

BÌNH LUẬN
Xem thêm
Asia Beauty Competition 2 Luxury Cruise Ship