Hiệp Hội Liên Đoàn Làm Đẹp Châu Á Asia Beauty Associations

Asia Beauty Association Union

Hiệp hội liên đoàn làm đẹp Châu Á Asia Beauty Association Union, là Hiệp hội do 14 nước thành lập bao gồm các nước như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Singapore, Malayxia, Philipin, Miama, Lào, Thái Lan, Mông Cổ, Taiwan, Hongkong, Đài Loan. Xem chi tiết

Asia Beauty Competition 2 Luxury Cruise Ship